Rzecznik patentowy – Apatent

  -/1
Ogłoszenie dodał: www.apatent.pl
Opublikowano: 24 czerwca 2019 (5 lat temu)
Kategoria
Lokalizacja
Jana III Sobieskiego 11 Katowice

Nasi wykwalifikowani rzecznicy patentowi, świadczą dla Państwa pełny zakres usługi z zakresu ochrony własności przemysłowej. Specjalistyczne doradztwo oraz wsparcie, jaką udziela Państwu nasza firma obejmuje:

  • sporządzanie dokumentacji patentowej i dokonywanie zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych,
  • przygotowywanie ekspertyz i umów licencyjnych,
  • badania stanu techniki, analiza zdolności patentowej i rejestrowej, badania znaków towarowych,
  • reprezentowanie Państwa przed odpowiednimi urzędami,
  • doradztwo prawne.

Opatentowanie dzieła podniesie stanowisko Państwa firmy na rynku oraz zagwarantuje zabezpieczenie Państwa autorskich rozwiązań przed ich kradzieżą.

Więcej informacji: Rzecznik patentowy